Biuro

ELSTAR
ul. Skórzewska 32
62-081 Wysogotowo

Dane rejestrowe

Elstar
ul.: Dworska 12
61-619 Poznań
NIP: 7810012501

Godziny otwarcia

Od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.00 – 15.00

 

Media społecznościowe

Skontaktuj się z nami

info@elstar.poznan.pl, moje dane będą przetwarzane w celach marketingowych, w szczególności przesyłania informacji o nowych/otwartych ofertach pracy w procesach rekrutacyjnych obsługiwanych przez HR Design Group Oskar Kasiński, podstawą przetwarzania danych jest moja dobrowolna zgoda, której brak uniemożliwia otrzymywanie newslettera, moje dane zostaną udostępnione Freshmail sp. z o.o. na potrzeby wysyłki newslettera, ew. serwisowi informatycznemu, moje dane mogą zostać przekazane do państwa trzeciego, z zastrzeżeniem, że w przypadku braku stwierdzenia przez Komisję Europejską odpowiedniego stopnia ochrony przekazanie może nastąpić wyłącznie w razie zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń oraz pod warunkiem, że w państwie tym obowiązują egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą i skuteczne środki ochrony prawnej, w szczególności będzie mi przysługiwać prawo dostępu do danych i możliwość uzyskania kopii danych, moje dane przetwarzane będą bezterminowo do czasu wycofania zgody na otrzymywanie newslettera. Przysługuje mi prawo dostępu do podanych danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również skarga do organu nadzorczego (do 25 maja 2018 r. jest nim GIODO).
Pokaż całą treść
Informujemy, że administratorem danych jest Elstar Sp. J., zam. przy Elstar Sp. J., zam. przy ul. Skorzewska 32, 62-081 Wysogotowo, dane kontaktowe: Elstar Sp. J., zam. przy ul. Skorzewska 32, 62-081 Wysogotowo, tel. +48 61 826 82 93, info@elstar@poznan.pl, podane dane będą przetwarzane na potrzeby wzięcia udziału w przyszłych procesach rekrutacji obsługiwanych przez Elstar Sp. J., podstawą przetwarzania danych
jest dobrowolna zgoda, której brak uniemożliwia uwzględnienie zgłoszonej kandydatury w przyszłych procesach rekrutacyjnych obsługiwanych przez Elstar Sp. J., podane dane zostaną udostępnione klientowi Elstar Sp. J. w razie dopasowania przedstawionego profilu zawodowego do oferty pracy, jak również zostaną udostępnione XXX - dostawcy programu do obsługi rekrutacji, ew. serwisowi informatycznemu, podane dane przetwarzane będą bezterminowo do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do podanych danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również skarga do organu nadzorczego (do 25 maja 2018 r. jest nim GIODO).
Pokaż całą treść
*Pola wymagane

embed map google

Wierzymy, że zechcecie Państwo skorzystać z naszych rozwiązań przy okazji kolejnych projektów.

Zobacz grupy produktowe